PŘIHLÁŠENÍ NA TURNAJ

VŽDY DO STŘEDY PŘED TURNAJEM DO 19 HODIN

VYPLŇTE "ID" Z ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠKY NA TENTO ŠKOLNÍ ROK.

JEDNÁ SE O 6ti místný VARIABILNÍ SYMBOL, KTERÝ JSTE POUŽILI PŘI ÚHRADĚ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ NA TENTO ŠKOLNÍ ROK.

NALEZNETE JEJ VE SVÉM ELEKTRONICKÉM BANKOVNICTVÍ U ODESLANÉ PLATBY ZA ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NEBO V POTVRZUJÍCÍM EMAILU, KTERÝ JSTE OBDRŽELI PO PŘIHLÁŠENÍ SVÉHO DÍTĚTE NA TRÉNINKY NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU.

BEZ TOHOTO "ID ČLENA KLUBU" NENÍ BOHUŽEL MOŽNÉ SVÉ DÍTĚ NA TURNAJ PŘIHLÁSIT.

POZORNĚ VŽDY ČTĚTE ROZPIS TURNAJE, KDE NALEZNETE TERMÍN PŘIHLÁŠENÍ SVÉHO DÍTĚTE, ČASOVÝ PROGRAM VÁŽENÍ, ADRESU KONÁNÍ I DALŠÍ NEZBYTNÉ INFORMACE POŘADATELE TURNAJE.

VŠECHNY JSOU POSTUPNĚ KE STAŽENÍ, NEJPOZDĚJI TÝDEN PŘED TURNAJEM NA https://www.czechjudo.org/udalosti  nebo https://www.judo-jmk.cz/kalendar/

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

ODESLÁNÍ PŘIHLÁŠKY NA TURNAJ JE ZÁVAZNÉ.

U TURNAJE, KTERÝ JE SPOJENÝ S ÚHRADOU STARTOVNÉHO POŘADATELI PŘEDEM, JE NEZBYTNÉ STARTOVNÉ I V PŘÍPADĚ NEÚČASTI UHRADIT. (JEDNÁ SE O NĚKTERÉ VC pořádané mimo náš Krajský Svaz JMK)¨


VĚKOVÉ KATEGORIE v roce 2024

  • U8 Mladší přípravka (7 let) ročník 2017
  • U10 Starší přípravka (8-9 let) ročníky 2016, 2015
  • U12 Mladší žáci a žákyně (10-11 let) ročníky 2014, 2013
  • U14 Starší žáci a žákyně (12-13 let) ročníky 2012, 2011
  • U16 Mladší dorost (14-15 let) ročníky 2010, 2009
  • U18 Dorost (16-17 let) ročníky 2008, 2007
  • U21 Junioři a juniorky 18-20 let)  ročníky 2006, 2005, 2004
  • Muži a ženy (21 a starší)  ročníky 2003 a starší


NA KAŽDÝ TURNAJ JE NEZBYTNÝ MIN. BÍLOŽLUTÝ PÁS - 6/5 KYU, NA ČESKÝ POHÁR JE MIN. ŽLUTÝ PÁS- 5 KYU A PLATNÁ LICENCE NA TENTO KALENDÁŘNÍ ROK.

POKUD POTŘEBUJETE ID NEBO LICENCI NA TENTO KALEDÁŘNÍ ROK ZASLAT, KONTAKTUJTE NÁS.