SOUHLAS PRO VYZVEDNUTÍ                                                                    ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY