ID ČLENA NEVYPLNĚNO

VAŠE PŘIHLÁŠKA NA TURNAJ NEBYLA ODESLÁNA

VYPLŇTE "ID" Z ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠKY NA TENTO ŠKOLNÍ ROK.

JEDNÁ SE O VARIABILNÍ SYMBOL, KTERÝ JSTE POUŽILI PŘI ÚHRADĚ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ NA TENTO ŠKOLNÍ ROK.

NALEZNETE JEJ VE SVÉM ELEKTRONICKÉM BANKOVNICTVÍ U ODESLANÉ PLATBY ZA ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NEBO V POTVRZUJÍCÍM EMAILU, KTERÝ JSTE OBDRŽELI PO PŘIHLÁŠENÍ SVÉHO DÍTĚTE NA TRÉNINKY NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU.

BEZ TOHOTO "ID ČLENA KLUBU" NENÍ BOHUŽEL MOŽNÉ SVÉ DÍTĚ NA TURNAJ PŘIHLÁSIT.

DĚKUJEME VÁM ZA OPĚTOVNÝ POKUS A TĚŠÍME SE NA VIDĚNOU NA TURNAJI.