Začínáme opět od 11. května 2020

Ministerstvo zdravotnictví společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem práce a sociálních věcí připravilo pozvolný plán návratu do běžného života. Dle vývoje epidemiologické situace bude dále upravován.

Pro náš sport je velmi důležitým datumem 11. květen 2020.

Od tohoto data je totiž umožněn organizovaný trénink sportovců na vnitřním sportovišti.

Od tohoto data budeme pokračovat s věškerými tréninky na ZŠ Kotlářská 4, vstup z ulice Kounicova 28 dle předchozího rozvrhu a budou probíhat až do konce června.

Tréninky přípravek na vašich ZŠ jsou v tuto chvíli stále pozastaveny z důvodu uzavření školních tcv.
 

Pro jistotu prosím ještě zkontrolujte naše stránky 10. května, zda opět nedošlo

 k nějaké změně z důvodu nařízení vlády.

---------------------------------------------------------------

Žádáme prosím doprovod a všechny rodiče, aby nám děti předávali u vchodu do vestibulu školy a nevstupovali dovnitř z důvodu dodržení hygienických předpisů.

Každý sportovec musí mít vyplněné potvrzení o bezinfekčnosti podepsaný zákonným zástupcem.

 Bez tohoto potvrzení nebude trénink nikomu umožněn. 

 

Děkujeme za pochopení.

-----------------------------------------------------------------

Pro tuto činnost je vládou stanovena povinnost dodržet tato pravidla:

- na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob,

- vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry,

- sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,

- na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,

- nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce

- po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek

na základě usnesení vlády ČR ze 30. 4. 2020

Na základě dohody s předsedy jednotlivých krajských svazů se do konce června 2020 nebudou pořádat žádné soutěže juda.

Roman Kalous - sportovní ředitel ČSJu

 

https://www.czechjudo.org/co-prinasi-harmonogram-uvolnovani-ceske-vlady-pro-nas-sport


 

Novinky

Začínáme opět od 11. května 2020

Ministerstvo zdravotnictví společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem práce a sociálních věcí připravilo pozvolný plán návratu do běžného života. Dle vývoje epidemiologické situace bude dále upravován. Pro náš sport je velmi...

Vázání pásku

www.youtube.com/watch?v=pdd-Qvsvm74&feature=youtu.be

Přípravky Brno

Přípravky Brno -  Vodova 2017  mláďata + žáci, do žlutého pásu, Turnaj přípravek- JUDO Brno 2017.pdf